header_overMSTMai2.jpg

Wat is MST

Multi Systeem Therapie is een bewezen effectieve behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen (agressief gedrag, uitval- wangedrag op school, crimineel gedrag, of in aanraking komen met politie en justitie) bij wie plaatsing dreigt in de JeugdzorgPlusDe MST behandeling wil een alternatief zijn voor een dergelijke plaatsing.

Vaak is er sprake van een combinatie van verschillende gedragsproblemen (weglopen, spijbelen, pesten, intimideren, geweld thuis of op straat, alcohol- drugs en ander middelengebruik), die vervolgens uitmonden in crimineel gedrag (dealen, diefstal, vandalisme en loverboy-problematiek.

 

De behandeling duurt tussen de 3 en de 5 maanden.

Kenmerkend is dat de behandeling niet op kantoor plaatsvindt, maar in de natuurlijke omgeving van de jongere en met de personen die het meest invloed hebben op deze jongere. Dit betekent dat vanuit de thuissituatie veel met de ouders gewerkt wordt.

 

MST is een evidence-based programma dat betekent dat het gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten van wat werkt en wat niet: de effectiviteit is aangetoond.

 

Instellingen die MST als programma willen invoeren, worden hierin uitvoerig ondersteund en kunnen contact opnemen met MST-Nederland.  

MST-Nederland Zuidhaven 9-11, 4761 CR, Zevenbergen, tel: 076 2100 112