header_ouders.jpg

Veel gestelde vragen

nog in vraagvorm zetten

 

Wordt uw kind benoemd als een “onhandelbare puber? Is uw kind al meerdere keren geschorst van school voor zijn gedrag? Steelt uw zoon of dochter? Of is hij/ zij voor andere redenen al in aanraking gekomen met justitie? Dan is MST mogelijk geschikt voor uw gezin. De reguliere MST behandeling is bestemd voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die vanwege hun ernstig grensoverschrijdend gedrag (dreigen) uit huis geplaatst (te) worden in bijvoorbeeld een justitiële jeugdinrichting of een gesloten Jeugdzorg+ instelling. Voorbeelden hiervan zijn: Fysiek en verbaal agressief gedrag, crimineel gedrag (inclusief winkeldiefstal, straatberoving, mishandeling, vandalisme, algemene overlast etc.),  drugs/ alcohol gebruik, spijbelen, omgang met negatieve vrienden, prostitutie, weglopen. De MST-behandeling kan als alternatief dienen voor uithuisplaatsing.

Het is niet nodig dat uw zoon of dochter zelf gemotiveerd is om zijn/haar gedrag te veranderen. 

 

Veel ouders beginnen met een MST behandeling met argwaan en zorg of dit nu wel echt gaat werken. Ze voelen zich ten einde raad en hebben het gevoel alles al te hebben geprobeerd om het gedrag van hun kind aan te pakken. Vaak hebben de jongeren en de gezinnen al meerdere behandelingen achter de rug met weinig (langdurig) resultaat. Of hun zoon/ dochter heeft sinds de vorige therapie nieuwe vrienden gemaakt, waarmee er weer nieuwe problemen zijn ontstaan.

Andere ouders kijken erg uit naar de start van MST en hopen dat de therapeut hun kind nou eens flink zal “aanpakken”.  Ze hebben gelijk: Het kind is in behandeling, maar de therapeut kan het niet zonder de expertise van de ouders in hun kind. Er wordt veel hard werk van de ouders verwacht om hun kind zo te benaderen dat hun kind uiteindelijk zelf verantwoordelijke beslissingen leert nemen.

 

Ondanks dat gezinnen  vaak de hoop hebben verloren en niet meer geloven dat het ooit nog goed kan komen, of dat er niks goeds meer is aan hen, zal de MST therapeut ook veel aandacht en tijd maken om te kijken wat er allemaal wel goed is aan het gezin. Iedereen heeft sterke kanten en dingen waar hij goed in is. Het is van groot belang dat daar onmiddellijk naar gekeken wordt om daar direct goed gebruik van te kunnen maken en de hoop te geven dat er heus nog veel goed en sterk is binnen ieder gezin.

kopie van jongeren, herschrijven voor ouders.

Kan ik zelf ook MST aanvragen?

Ja dat kan je doen bij je gezinsvoogd, jeugdreclasseerder of behandelende instelling. Het maakt het misschien mogelijk voor jou om in plaats van uithuis geplaatst te worden, thuis te kunnen blijven wonen.

 

Helpt MST ook het gezeur van mijn ouders te verminderen?

Dat is niet zomaar te zeggen. MST richt zich wel op een betere communicatie tussen jou en je ouders en is gericht op het verminderen van de ruzies thuis en het verbeteren van de sfeer in huis.

 

Wat doet MST als ik moeite heb om mijn agressie te beheersen?

We gaan dan met jou en je ouders kijken naar hoe de boosheid ontstaat en wat er voor jou aan alternatieven zijn. Zodat je wellicht nog wel eens boos wordt, maar dan beter weet hoe je zonder anderen, jezelf of spullen te beschadigen weer rustig en voor rede vatbaar kan worden.

 

Moet ik altijd bij de gesprekken met MST zijn?

Dit wordt altijd met jou en je ouders besproken. In principe is het goed dat je regelmatig bij de gesprekken aanwezig bent, want het gaat er bij MST om dat jij en je ouders uiteindelijk op een prettigere manier met elkaar leren gaan. Soms is je aanwezigheid echter niet nodig en zullen de gesprekken met bijvoorbeeld alleen je ouders plaatsvinden, maar daar brengen jouw ouders je dan van op de hoogte.

 

Word ik door MST uithuisgeplaatst als ik niet bij de gesprekken aanwezig wil zijn?

Ten eerste kan MST zelf niet voor een uithuisplaatsing zorgen; wij richten ons op jou thuis te laten wonen. Het kan wel zo zijn dat als er gebrek aan vooruitgang is tijdens MST jouw gezinsvoogd/jeugdreclasseerder toch over gaat tot een uithuisplaatsing, maar dat hangt niet zozeer af van of je aanwezig bent tijdens sessies, maar van de het wel of niet behalen van de doelen die MST met jou en je ouders heeft afgesproken aan het begin van de behandeling.

 

Kan ik MST aanvragen als ik veel geslagen wordt door mijn broer of zus?

Jijzelf kan MST niet aanvragen, maar je kan wel je ouders vragen of zij MST aanvragen via Bureau Jeugdzorg of de huisarts.

 

Mijn ouders roepen vaak dat het allemaal aan mij ligt en soms denk ik dat ook.

Bij ruzies zeggen we vaak heel nare dingen tegen elkaar. Er is nooit één reden waardoor problemen ontstaan. "It takes two to Tango". Daarom werkt MST samen met iedereen die belangrijk voor jou is en voor wie jij belangrijk bent. Op de eerste plaats zijn dat je ouders.

 

 

MST-Nederland Zuidhaven 9-11, 4761 CR, Zevenbergen, tel: 076 2100 112